Tomatis

TOMATIS Praha

Představení týmu
TOMATIS Praha

TOMATIS Praha
Autismus, poruchy vyvoje řeči, hyperaktivita

Leo Votava o metodě TOMATIS®
v pořadu Sama doma na ČT 1

Jak funguje Poslechový program TOMATIS®
O hlavních principech poslechového programu


Thierry Gaujarengues
prezident společnosti TDSA

Archiv aktualit

Dnes je 20.6. a svátek má Květa

Poruchy autistického spektra

Krátce po zahájení činnosti našeho zařízení nás začali kontaktovat i rodiče dětí, které mají diagnostikovanou poruchu autistického spektra. Rozšířili jsme tedy činnost Poslechového centra TOMATIS® Praha i v této oblasti.

Pojem „poruchy autistického spektra“ v sobě zahrnuje několik typů těžších nebo lehčích poruch, jako jsou např. dětský autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom ad., které mají společného jmenovatele. Tím je vrozená porucha některých mozkových funkcí. Následkem toho dítě podle typu poruchy např. nerozumí mluvenému slovu, nerozumí sociálním vztahům ani sobě samému. Často bývají poruchy autistického spektra navíc kombinovány s dalšími potížemi – hyperaktivitou nebo naopak pasivitou až letargií, sklony k agresivitě, nedostatečnou kontrolou emotivních projevů, smyslovými poruchami nebo mentální retardací či naopak nadprůměrným intelektem.

Autistické děti se těžko orientují ve světě lidí, který je pro ně cizí, neznámý a neuchopitelný, vytváří si pak vlastní prostředí, které funguje podle jejich pravidel a v němž se cítí dobře. Tím se však uzavírají před svým okolím.

Poslechový program TOMATIS má viditelné i měřitelné výsledky u autistických dětí. Rozsah a rychlost změň vždy závisí na věku dítěte ale i rozsahu jeho stavu. Již v základních 60 hodinách poslechu dochází ke zvýšení zájmu o komunikaci s okolím, zvýšení citlivosti a vazbě ke svým rodičům. Zároveň se upravuje přecitlivělost na zvuky, které děti s poruchou autistického spektra typicky iritují jako vysavače, vrtačky, sirény aut, atp. U autistických dětí s nevyvinutou řečí je třeba počítat s větším počtem opakování poslechových cyklů. Více informací v podobě rozhovorů s některými rodiči naleznete na těchto odkazech:

Rozhovor s maminkou autistického chlapce naleznete zde.

Leo Votava a Petr Václavek zde

zpět na Oblasti uplatnění

Klientský přístup

MEDITOR s.r.o. © 2015