Tomatis

TOMATIS Praha

Představení týmu
TOMATIS Praha

TOMATIS Praha
Autismus, poruchy vyvoje řeči, hyperaktivita

Leo Votava o metodě TOMATIS®
v pořadu Sama doma na ČT 1

Jak funguje Poslechový program TOMATIS®
O hlavních principech poslechového programu


Thierry Gaujarengues
prezident společnosti TDSA

Archiv aktualit

Dnes je 27.2. a svátek má Alexandr

Často kladené dotazy

Odpovědi na většinu těchto otázek lze nalézt na našich webových stránkách. Zde jsou některé krátké odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

 1. Funguje opravdu metoda TOMATIS u dětí?

  Ano, funguje. Poslechové centrum v Torontu studovalo vliv metody TOMATIS na 400 dětí
  a dospívajících s velmi dobře zdokumentovanou historií potíží s učením a se stále se opakujícími neúspěchy v psychologických a vzdělávacích testech. Výsledky studie byly založeny na průzkumu s hodnocením rodičů účastníků. Zlepšení bylo pozorováno
  v následujících oblastech:

  Komunikace: 89%
  Udržení pozornosti 86%
  Snížení frustrace: 80%
  Porozumění čteného textu: 85%
  Vyjadřovací schopnosti: 74%
  Zlepšení paměti: 73%
  Hláskování: 69%

  V následném šestiměsíčním hodnocení 400 účastníků původního průzkumu si 83% z nich zlepšení zachovalo a / nebo zde byl i nadále pozorován další přínos. Dalších 14% z původních 400 si osvojilo pouze část zlepšení. Pouze u 3% nebylo pozorováno žádné zlepšení.

 2. Proč má poslechový program takto intenzívní podobu (60 poslechových hodin)?

  Aby se změnil způsob, kterým mozek přijímá vjemy, musí být přijímaná informace opakována často a pravidelně během určitého krátkého časového období. Toto cvičení, jako každé jiné, ať už psychické nebo fyzické, přináší poznání, že tělo může pracovat jiným, novým způsobem a že může dosáhnout požadované změny. Přestože toto pravidlo intenzívních poslechových programů platí pro každého, efekty se mohou různit podle povahy problémů, které se snaží vyřešit, podle věku klienta, klientovy motivace, času, který poslechovému programu věnuje apod. Základní normou je věnovat se poslechu dvě hodiny denně v prvním bloku po dobu 15 dní.

 3. Jaký je důvod pro přestávky mezi jednotlivými částmi programu?

  Lidské tělo potřebuje odpočinek na integrování změn, ke kterým dochází v důsledku sluchové stimulace. U dětských klientů jejich rodiče často pozorují nápadné změny právě v těchto obdobích, např. dítě začne zpracovávat informace ucelenějším a přirozeným způsobem.

 4. Proč jsou přestávky mezi jednotlivými částmi někdy 4 týdny a někdy déle?

  Stejně jako mozek potřebuje intenzívní a opakovanou stimulaci, aby došlo k požadované změně, potřebuje také období klidu, aby onu změnu vstřebal, utřídil a integroval. Tento princip platí pro veškerý trénink a proces integrace je důležitý během každé fáze klidu po skončení procesu učení. Tento proces se nazývá „asimilace“. Stimulace při učení znamená pro náš organismus zátěž. Musíme mu proto dopřát odpočinku, během kterého dojde k „asimilaci“ nově vzniklých stereotypů. Právě proto se klasická procedura skládá z úvodního 15denního bloku, rozděleného do dvouhodinových úseků zvukové stimulace pomocí tzv. Elektronického ucha (zařízení upravující vstupní poslechový program), následovaného v základním 60hodinovém programu dalšími dvěma 8denními bloky.U terapeutických programů je třeba počítat s možným rozšířením na více modulů a delšími přestávkami mezi následnými 8denními moduly.

 5. Kdy budu pozorovat první změny?

  Rozsah změn a rychlost jejich zviditelnění je u každého klienta odlišný vzhledem k různým důvodům, se kterými přicházejí, ale hlavně proto, že každý z nás je jiný. Generelně však lze říci, že ke  změnám dochází průběžně během základních 60 hodin poslechového programu. Někdy k nim dochází již během prvních 10 hodin... Obecně vzato, rychlost pozorovaných změn závisí na:

  • věku klienta
  • povaze a rozsahu potíží, které jsou indikovány
  • případném souběžném užívaní lékařem předepsaných léků, které mohou ovlivnit účinnost poslechového programu a rozsah pozorovaných účinků
 6. Jsou změny dosažené poslechovým programem trvalé?

  V případě, že proběhne doporučených 60 poslechových hodin, tak ano.  Avšak jakékoliv fyziologické změny v uchu, jako jsou těžké nemoci či úrazy, mohou způsobit v poslechových schopnostech klienta změnu.

 7. Může tato metoda pomoci při částečné ztrátě sluchu?

  Poslechový program TOMATIS může pomoci při částečné ztrátě sluchu aktivovat zbytky sluchu v těch frekvencích, ve kterých postižený stále slyší. V těchto případech probíhá nejprve odborná konzultace  u ORL specialisty a následně pak stanovujeme program i v našem poslechovém centru  s přihlédnutím k danému lékařskému zjištění. V Poslechovém centru TOMATIS Praha máme již první úspěšné výsledky.

 8. Co když mé dítě nemůže podstoupit vstupní poslechový test?

  Záleží na důvodu této překážky. Některé děti, ale ani dospělí nejsou schopni z různých důvodů  reagovat při poslechovém testu tak, aby byl správně vyhodnotitelný. Hlavními důvody bývá nízký věk dítěte (nechápe ještě zadávané pokyny), výrazná hyperaktivita (nevydrží v průběhu testování v klidu) atd.  V těchto případech se využívá hloubkového dotazníku a vizuálního interview, aby bylo možné navrhnout správný poslechový program. Poslechový test má svoji váhu a důležitost, proto je cenným ukazatelem a jedním z diagnostických prostředků poslechového programu. Existují také speciální programové sestavy určené právě pro ty klienty, kteří nejsou schopni projít vstupním posouzením.

 9. Proč se v programu používá zrovna Mozartova hudba?

  Mozartova tvorba je jedinečná svou hudební kompozicí a zvukovou komplexností. Skladby přehrávané v poslechovém programu TOMATIS  využívají několik oktáv a širokou paletu zvuků. Studie provedena na UC Irvine zjistila, že poslech Mozarta má vliv na činnost lidského mozku a vytváří  podněty pro proces učení. To je důvod, proč se Mozartova hudba osvědčila a je tak prospěšná při učení a vzdělávání.

 10. Když budu poslouchat Mozartovu hudbu na svém MP3 přehrávači, dosáhnu stejných výsledků jako s Elektronickým uchem?

  Mozartova hudba obecně, zejména některá konkrétní díla, má velmi pozitivní účinek na lidský organismus. Stimuluje mozek a podporuje proces učení, zvyšuje motivaci a energizuje. Pravidelné poslouchání těchto děl vede k tzv. Mozartovu efektu, kterého lze dosáhnut jak skrze klasické přehrávací přístroje, od gramofonu až po MP3, tak samozřejmě i s technologií TOMATIS®. Takže dlouhodobým opakovaným posloucháním či hraním na hudební nástroje lze Mozartova efektu dosáhnout. Tady však podobnost končí. Používání technologie TOMATIS Audio PRO3® nebo SOLISTEN® využívá řadu funkcí práce se zvukem, u běžných přehrávačů nedostupných, které umocňují Mozartův efekt a jeho výsledky v organismu stabilizují. Změny a zlepšení dosažené poslechem Mozartových děl prostřednictvím Poslechových programů TOMATIS® nejsou tedy dočasné, jako u poslouchání z např. MP3, ale dlouhodobé, je jich dosaženo v mnohem kratším čase a jsou i výrazně viditelnější. Samostatnou kapitolou je fakt, že tato otázka směřuje pouze k pasivní části poslechu, zatímco program – je-li to na straně klienta možné, obsahuje i aktivní část, kdy je využíván hlas klienta, což je funkce, kterou žádný přehrávač nenabízí. Posloucháním Vašeho MP3 tedy podobných či stejných výsledků za stejnou dobu poslechu nedosáhnete.

 11. Je Mozartova hudba jediná, která se v průběhu programu používá?

  V poslechovém programu jsou převážně používány části vybraných Mozartových děl, ale i některé druhy valčíků a významnou část tvoří Gregoriánské chorály. Ve specifických případech jsou využívány nahrávky matčina hlasu.

 12. Mohu při poslechovém programu používat svá vlastní sluchátka?

  Nikoli. Princip Elektronického ucha, které je technologickým jádrem Metody TOMATIS®,  vyžaduje využití speciálních sluchátek, jejichž součástí je malé vibrační zařízení umožňující přenos zvuků kostním přenosem.

 13. Co je kostní přenos zvuku?

  Lidský organizmus přijímá okolní zvuky nejen prostřednictvím ucha (vnější, střední a vnitřní ucho), které zpracovává takzvaný vzduchový přenos, ale i skrze vibrace, které se do vnitřního ucha šíří naším tělem, konkrétně našimi kostmi.

 14. Jsem vytížený manažer a mám zájem o Rozvojový program. Mohu chodit každý den v jinou dobu?

  Potřebám našich klientů vycházíme maximálně vstříc. Pracovní doba pro klienty poslechového programu je od 8:00 do 20:00 v pracovních dnech a od 8:00 do 14:00 o sobotách. Jinou variantou v případě Rozvojového poslechového programu je využití mobilního zařízení SOLISTEN®.

 15. Mohu si při programu číst nebo hrát hry na počítači?

  V průběhu poslechu doporučujeme různé aktivity. Kreslení, malování, různé mechanické činnosti od skládání puzzlí, řešení různých mechanických hlavolamů až po sestavování stavebnic (pro děti či dospělé). Jde o posilování koordinace oko-ruka, na kterou má poslechový program velmi pozitivní vliv. Čtení a psaní nebylo objevitelem Dr. Tomatisem doporučováno kvůli souběžnému zatěžování mozku těmito činnostmi při poslechu hudby. Hraní her na počítači není typicky čtení či psaní, a proto je při poslechu obecně možné. Konkrétní případ je vždy dobré probrat s odborným konzultantem Metody TOMATIS®.

 16. Může mi poslechový program ublížit?

  Není známo, že by odborně prováděná zvuková stimulace Metodou TOMATIS® měla negativní či škodlivé účinky na lidský organismus. V průběhu poslechového programu se někteří klienti mohou dočasně cítit nepříjemně, zejména při poslouchání některých částí poslechového programu. Podle druhu potíží může program iniciovat uvolnění v organismu, které je dočasně provázeno různými emocemi.

 17. Jak poznám, že jste odborníci?

  Tým společnosti MEDITOR s.r.o. je složen z odborníků s vysokoškolským vzděláním se zaměřením na pedagogiku, psychologii, fonetiku a lingvistiku. Odbornost pro poskytování Metody TOMATIS® je podložena zahraničním vzdělávacím programem organizovaným držitelem licencí společností TOMATIS DEVELOPMENT S.A., po jejichž absolvování je konzultantovi vystaveno osvědčení o jeho způsobilosti využívat tento postup ve své praxi (podle vysokoškolského zaměření konzultanta - terapeutická, poradenská, rozvojová). Vedle osvědčení o absolvování všech částí vzdělávacího programu je pak povinné zakoupit si kompletní originální technologii TOMATIS®, s čímž souvisí pravidelné licenční poplatky společnosti TOMATIS DEVELOPMENT S.A.

 18. Kdo se bude starat v průběhu poslechového programu o moje dítě?

  V průběhu poslechového programu se o děti stará jedna a více asistentek, které byly vybrány podle přísných kritérií výběrovým řízením. Důraz je kladen nejen na jejich bezúhonnost, ale i na schopnost pracovat s dětmi s různými poruchami, tedy nejen jejich laskavý přístup, ale i důslednost a schopnost nastavovat hranice. Asistentky procházejí pravidelným školením a výcvikem, aby zajistili hladký a bezpečný průběh poslechového programu pro přítomné děti.Typicky se jedná o studentky 4. nebo 5. ročníku vysokých škol se zaměřením na oblast psychologie a speciální pedagogiky, které takto u nás absolvují své odborné stáže.

 19. Kolik program stojí?

  Cena diagnostické schůzky, na které bude posouzen rozsah obtíží a možná míra účinku Poslechového programu (možnosti/rozsah zlepšení), je 2 250,- Kč, bez poslechové testu 1 750,- Kč.

  Cena jedné poslechové hodiny se liší podle typu programu:

  Rozvojový SOLISTEN: 500 Kč/hodina
  Terapeutický SOLISTEN: 550/hodina
  Program TALKS: 665/hodina

   

 20. Mému hyperaktivnímu dítěti byla lékařem předepsána antidepresiva. Teď se rozhodujeme, jestli nastoupíme do poslechového programu. Mají léky na jeho průběh nějaký vliv?

  Ano, léky na průběh poslechového programu mají vliv. Vzhledem k tomu, že Poslechový program TOMATIS® je založen na stimulaci drobných svalů ve středním uchu a k následné stimulaci mozku, je dobré, aby byl v danou chvíli lidský organismus bez tlumících preparátů, a byl tak schopen přijmout stimuly a reagovat na ně. Medikace, kterou zmiňujete, má často za následek utlumení veškerých procesů (díky potlačení funkce neurotransmiterů v CNS), a tak má akustická stimulace nižší efektivitu.

  Pokud má klient zájem o co největší účinnost programu, je dobré na dobu trvání Poslechového programu TOMATIS léky s tlumícími účinky vysadit (samozřejmě po předchozí konzultaci s lékařem, který daný lék předepsal).

  Vitamíny, doplňky stravy na přírodní bázi nebo dietu podporující zlepšení aktuální potíže naopak vřele doporučujeme.

 21. Utrpěl jsem úraz kolene, po kterém jsem šel na plastiku vazu, a od svého fyzioterapeuta jsem se dozvěděl, že mi může tento program pomoci. Je to pravda a jak?

  Určitě, poslechový program je využíván pro „vyladění“ nejen správného poslouchání, ale i koordinace pohybů včetně jemné motoriky. Zvuková stimulace má vliv i na rovnovážný orgán, který je součástí každého ucha. V průběhu poslechového programu doporučujeme provádět různá cvičení na koordinaci pohybu a práci s rovnováhou.

 22. Podle toho, co jsem tady četl, to vypadá jako zázračná metoda. Pokud je to tak, proč už tu dávno není rozšířená, a vy jste jediní, kdo ji tu oficiálně poskytuje?

  To je zajímavá otázka. Tento postup, přestože

  • je založen na vědeckých předpokladech, které byly ověřeny a ve své době přijaty lékařskou veřejností,
  • byl vyvinut specialistou – lékařem,
  • je úspěšně využíván k terapeutickým a rozvojovým účelům ve více než 40 zemích,
  • v řadě zemí je oficiálně využíván ve školách pro zlepšení výsledků dětí,
  • existuje a postupně se rozšiřuje již více než 50 let,
  • jeho výsledky byly potvrzeny mnoha studiemi a průzkumy,

  je ve světě sice akceptovaný, ale autoritami z oblasti medicíny považován za ne příliš přesvědčivý. Hlavní překážkou masového využívání je zřejmě to, že se jedná o placenou službu, která není (až na několik skandinávských zemí) hrazena zdravotním pojištěním. Stejně tak investice na založení poslechového centra s touto technologií je poměrně vysoká a každým rokem je za provoz certifikovaného centra nutné platit licenční poplatky majiteli licence. To znamená, že vstupní bariéra pro uplatnění tohoto postupu v nových podmínkách je poměrně velká.

 23. Četl jsem, že program trvá 60 hodin. Mám potíže se zadrháváním, a když znervózním, zaseknu se a říct srozumitelně celou větu je peklo. Podle zahraničních webů program tyhle potíže taky může odstranit.

  Při dlouhodobé stimulaci a využívání aktivní fáze poslechového programu, kdy klient hovoří při současném poslechu do mikrofonu a jeho hlas je následně zařízením upravován a zpětně zasílán do jeho sluchátek, se skutečně zadrhávání dá postupně buď velmi zmírnit, nebo zcela odstranit. Základem je vytváření nového – lepšího – stereotypu vnímání svého hlasu a plynulejšího projevu, což má zpětný efekt na psychiku a sebejistotu. Zklidňující efekt programu vytváří klientům trpícím zadrháváním a koktavostí základní podmínku pro plynulé vyjádření hlasového projevu.

 24. Jak jsem to pochopil, jeví se toto jako jakási speciální zvuková stimulace. Pokud je to tak, můžete upřesnit, v čem přesně ta „zvláštnost“ spočívá oproti jiným postupům či klasické muzikoterapii?

  Elektronické ucho – zařízení využívané v tomto programu – v kombinaci s používanými speciálními sluchátky má několik základních funkcí:

  • První z nich je tzv. „gating“, což je, v závislosti na určených parametrech, jakoby nahodilé přepínání mezi vyššími a nižšími frekvencemi užívaného hudebního podkladu (Mozart, Gregoriánské chorály a valčíky), což stimuluje napínání a uvolňování drobných svalů ve středním uchu, které následně ovlivňuje kvalitu naslouchání.
  • Druhou funkcí je rozdělování frekvencí používané hudby tak, že jsou aktivní jak sluchátka, kterými zvuk vnímáme vzduchovým přenosem, tak vibrační zařízení, které zprostředkovává kostní přenos zvuku.
  • Třetí funkcí zařízení je postupné aktivování pravého ucha (pokud již nebylo) jako ucha vůdčího – dominantního. Díky tomu dochází k efektivnějšímu přenášení zvukových signálů v podobě elektrochemických podnětů skrze nervy přímo do části mozku, kde jsou centra pro analýzu řeči.

  Kombinací těchto mechanismů dochází k postupné harmonizaci – sladění – slyšení skrze vzduchový a kostní přenos. Dále se vytvářejí nové stereotypy slyšení a aktivuje se schopnost naslouchaní. Výsledkem tohoto postupu je skutečně unikátní tvorba zvukových podnětů, které jsou pro naše uši nové a „nutí“ (stimulují) ucho i mozek k tomu, aby jim byla věnována pozornost. Tím se zvyšuje aktivita jak mozku, tak uší a vznikají tak nové – efektivnější – stereotypy pro přijímání a zpracování zvukových podnětů.

Klientský přístup

MEDITOR s.r.o. © 2015