Tomatis

TOMATIS Praha

Představení týmu
TOMATIS Praha

TOMATIS Praha
Autismus, poruchy vyvoje řeči, hyperaktivita

Leo Votava o metodě TOMATIS®
v pořadu Sama doma na ČT 1

Jak funguje Poslechový program TOMATIS®
O hlavních principech poslechového programu


Thierry Gaujarengues
prezident společnosti TDSA

Archiv aktualit

Dnes je 20.6. a svátek má Květa

Co je Poslechový program?

Poslechový program TOMATIS® je postup, který na základě vědeckého výzkumu Dr. Alfreda Tomatise obnovuje či zlepšuje schopnost našich uší správně vnímat okolní zvuky. Tato změna se projevuje zlepšením či odstraněním potíží, se kterými se řada z nás v běžném životě potýká.

Poslechové centrum TOMATIS® poskytuje speciální tréninkové Poslechové programy dětem a mladistvým, kteří potřebují pomoci:

Dospělí benefitují z Poslechového programu zejména v oblastech:

Více informací uplatnění naleznete zde.

 

Typy a zaměření Poslechového programu

Poskytujeme tři základní typy Poslechových programů:

 

Zaměření Poslechových programů jsou typicky na dvě oblasti:

 

Struktura a jednotlivé části programu

Poslechový program TOMATIS je sestaven ze tří částí

1. Diagnostická část

Zahájení poslechového programu předchází několik kroků, které pomohou určit:

Jedná se o následující kroky:

2. Poslechový program

Průběh samotného poslechového programu, který ve svém základním rozsahu má 60 poslechových hodin, je rozdělen do 3 modulů. Úvodní část je typicky koncipovaná jako pevný odrazový můstek pro navazující moduly. Jedná se o intenzivní a časově co nejvíce koncentrovanou stimulaci, proto je optimální, aby proběhla ve třech po sobě jdoucích týdnech (5 dní + 5 dní + 5 dní).

Po přestávce, která je 4-6 týdnů, následuje další modul – v rozsahu navazujících 15 hodin.

Poslední část základního 60 hodinového programu probíhá opět po 4-6 týdenní přestávce, která je nezbytná pro integraci dosažených změn po proběhlé stimulaci.Mezi jednotlivými moduly programu jsou prováděny kontrolní poslechové testy, prostřednictvím kterých jsou sledovány aktuálně probíhající změny a trendy dalšího vývoje. Na jejich základě je v případě potřeby upravován poslechový program daného klienta.

3. Vyhodnocení

Před zakončením programu jsou shromážděny a vyhodnoceny všechny průběžně prováděné záznamy a dokumentace. Klientovi je prezentováno srovnání výsledků před zahájením a na konci programu. Následuje společné vyhodnocení úspěšnosti programu a jeho zakončení či navázání dalším modulem (v případě terapeutických programů).

Klientský přístup

MEDITOR s.r.o. © 2015