Tomatis

TOMATIS Praha

Představení týmu
TOMATIS Praha

TOMATIS Praha
Autismus, poruchy vyvoje řeči, hyperaktivita

Leo Votava o metodě TOMATIS®
v pořadu Sama doma na ČT 1

Jak funguje Poslechový program TOMATIS®
O hlavních principech poslechového programu


Thierry Gaujarengues
prezident společnosti TDSA

Archiv aktualit

Dnes je 20.6. a svátek má Květa

O metodě TOMATIS® – hlavní body

Metoda TOMATIS® vychází z dlouholetých výzkumů jejího zakladatele Dr. Alfreda A. Tomatise. Jde o ojedinělý postup zvukové stimulace organismu prostřednictvím různých druhů především vážné hudby za pomoci unikátního elektronického zařízení nazývaného Elektronické ucho.

Cílem tohoto postupu zvukové stimulace je změna způsobu slyšení, která se projeví:

Zvuková stimulace probíhá prostřednictvím Poslechového programu, který se ve své základní podobě skládá ze tří na sebe navazujících částí. Obsah programu je individuálně sestavován pro každého klienta na základě poslechového testu a je následně podle reakcí organizmu upravován tak, aby působil co nejefektivněji.

Hlavními projevy dosažených změn je:

Po mnoha dekádách celosvětového využívání tohoto postupu byly potvrzeny další pozitivní vlivy v těchto oblastech:

Nejvýznamnějším a zároveň úžasným zjištěním jsou výsledky vlivu Poslechového programu TOMATIS u dětí s diagnózou autismus či porucha autistického spektra

Podrobnou specifikaci dalších oblastí uplatnění naleznete zde.

Poslechové programy rozlišujeme na rozvojové a terapeutické. U první skupiny je většinou možné využít mobilní zařízení SOLISTEN®, které je vhodné pro časově velmi vytížené klienty, jako jsou podnikatelé, manažeři či sportovci. Od roku 2013 však používá Poslechové centrum TOMATIS Praha výhody mobilního zařízení i pro terapie dětí, u kterých dojíždění na prezenční programy je vyloučené.

Terapeutické programy probíhají většinově prezenční formou v  Poslechovém centru TOMATIS Praha, kde je provoz zajištěn a veden týmem proškolených a kvalifikovaných odborníků.

Klientský přístup

MEDITOR s.r.o. © 2015