Tomatis

TOMATIS Praha

Představení týmu
TOMATIS Praha

TOMATIS Praha
Autismus, poruchy vyvoje řeči, hyperaktivita

Leo Votava o metodě TOMATIS®
v pořadu Sama doma na ČT 1

Jak funguje Poslechový program TOMATIS®
O hlavních principech poslechového programu


Thierry Gaujarengues
prezident společnosti TDSA

Archiv aktualit

Dnes je 20.6. a svátek má Květa

Energizace organismu

Dr. Tomatis prostřednictvím svých dlouhodobých výzkumů prakticky ověřil, že zvuková stimulace má odezvu přímo v našem mozku v podobě vyšší aktivity, která má vliv na zvýšení zájmu, motivace a celkového zlepšení psychického stavu člověka.  Vedle Mozartových děl jsou vysoce energizující i gregoriánské chorály, jejichž mužský ale i ženský přednes obsahuje množství vyšších harmonických frekvencí, které podle výzkumů doktora Tomatise nejvíce energizují mozek.. Jejich atypický rytmus a skladba má silný stimulující účinek, a to i přesto, že navenek působí uklidňujícím dojmem.

U dospělých i dětí prostřednictvím poslechového programu dochází k postupnému nárůstu vitality a mozkové aktivity. Obecně se tento fakt projevuje u lidí bez chronických obtíží optimismem, větší vitalitou, chutí do práce a do nových výzev a snazším překonáváním překážek. U klientů trpících melancholiemi či depresemi, u seniorů je k dlouhodobému efektu stimulace třeba počítat s delší expozicí, než základních 60 poslechových hodin.

zpět na Oblasti uplatnění

Klientský přístup

MEDITOR s.r.o. © 2015