Tomatis

TOMATIS Praha

Představení týmu
TOMATIS Praha

TOMATIS Praha
Autismus, poruchy vyvoje řeči, hyperaktivita

Leo Votava o metodě TOMATIS®
v pořadu Sama doma na ČT 1

Jak funguje Poslechový program TOMATIS®
O hlavních principech poslechového programu


Thierry Gaujarengues
prezident společnosti TDSA

Archiv aktualit

Dnes je 20.6. a svátek má Květa

Zakladatel

Dr. Alfred A. Tomatis se narodil 1. ledna 1920 ve francouzském městě Nice a zemřel 25. prosince 2001 v Carcassonne.

V dětství se pohyboval v uměleckém prostředí. Jeho otec, Humbert Tomatis, byl operním pěvcem v souboru Národní pařížské opery a často brával Alfreda na svá vystoupení. Později Alfred A. Tomatis vystudoval pařížskou lékařskou fakultu a stal se odborníkem v oblasti ušního, nosního a krčního lékařství (ORL- otorhinolaryngologie).

Operní svět mu ale zůstal už navždy blízkým a snad právě tato tři prostředí, nejdříve rodinné a operní a později lékařské, měla zásadní vliv na směr, kterým se Alfred Tomatis ve svém profesním životě ubíral. Centrem jeho zájmu totiž byl vztah mezi lidským sluchem a hlasem.

Mezi Tomatisovy první pacienty patřili operní pěvci, kolegové jeho otce, kteří měli potíže s hlasem. Tomatis brzy zjistil, že klasická léčba není účinná a vydal se alternativní cestou. Dlouhodobým zkoumáním dospěl k závěru, že mnohé hlasové potíže jsou ve skutečnosti projevy poškozeného nebo nesprávného slyšení. Na základě toho zformuloval pravidlo, které se stalo jedním ze 3 tzv. Tomatisových zákonů a které říká, že „hlas nemůže vytvořit něco, co ucho neslyší“. Na tomto pravidle postavil svůj výzkum a také terapeutickou metodu.

Dr. Tomatis vyvinul v té době a do současnosti unikátní elektronické zařízení, které sám nazval „ Elektronické ucho“, díky němuž začal pomáhat svým pacientům. Funkcí tohoto zařízení je zvukovými podněty stimulovat a „trénovat“ tím sluchový orgán k lepšímu zpracovávání přicházejících zvukových informací. Výsledkem tohoto tréninku je pozitivní změna v kvalitě slyšení, která se následně projevuje v hlase a fonaci.

Alfred Tomatis byl jedinečný lékař, který již před 70 lety v praxi aplikoval poznatky z různých oblastí medicíny a psychologie společně. Hledal a nacházel propojení mezi zdánlivě oddělenými fyziologickými celky a díky své mimořádnou intuicí a pozorovacím schopnostem naznačil teorie, které byly v posledních desetiletích díky moderním technologiím buď „znovuobjeveny“ nebo potvrzeny. Je autorem čtrnácti knih a více než dvou set vědeckých článků. Jeho práce byly přeloženy z větší části do angličtiny, překlady do ostatních jazyků včetně češtiny postupně probíhají. Stěžejními díly jsou publikace „The Ear and Language“, „The Ear and the Voice“ a „The Conscious Ear“.

1319017563tomatis2.jpg 1319017146tomatis.jpg

Klientský přístup

MEDITOR s.r.o. © 2015