Tomatis

TOMATIS Praha

Představení týmu
TOMATIS Praha

TOMATIS Praha
Autismus, poruchy vyvoje řeči, hyperaktivita

Leo Votava o metodě TOMATIS®
v pořadu Sama doma na ČT 1

Jak funguje Poslechový program TOMATIS®
O hlavních principech poslechového programu


Thierry Gaujarengues
prezident společnosti TDSA

Archiv aktualit

Dnes je 23.5. a svátek má Vladimír

Historie

Dr. Alfred Tomatis, francouzský ORL specialista (ušní-nosní-krční), před padesáti lety založil multidisciplinární vědní obor nazvaný audiopsychofonologie. Náplní se stal jeho výzkum vztahů mezi lidským sluchem, psychikou, lidským hlasem a dalšími tělesnými funkcemi.

Ve své lékařské praxi se věnoval  operním pěvcům, u kterých v mnoho případech zjistil, že sluchové vady jsou vždy provázeny nějakými hlasovými nedostatky. Pomocí řady experimentů prokázal, že frekvence, které nejsou uchem správně či dostatečně vnímány, jsou právě ty, které chybí ve frekvenčním spektru hlasového projevu jeho pacientů. Tyto poruchy sluchu mohly být podle Tomatise způsobeny řadou důvodů: obtížným těhotenstvím nebo porodem, častými nemocemi v dětství, nehodami, dlouhodobou expozicí hlasitému prostředí, emocionálními traumaty nebo dalšími životními zážitky a situacemi, které mají vliv na změnu způsobu slyšení zvuků.

Svoji teorii představil Alfred Tomatis roku 1957 na akademické půdě v Sorbonně. Později vešla ve známost jako „Tomatisův efekt“. Ten se skládá ze tří pravidel, tzv. Tomatisových zákonů:

  1. Hlas obsahuje jen to, co ucho slyší.
  2. Pokud zvukovou stimulací zlepšíme schopnost správně slyšet, téměř okamžitě dochází nevědomě i ke změně hlasového projevu.
  3. Fonaci je možné změnit trvale, pokud zvuková stimulace sluchu probíhá dostatečně dlouho (pravidlo trvání a remanence).

Dr. Tomatis svými výzkumy zjistil, že špatné slyšení určitých frekvencí zapříčiňuje nejen potíže s posloucháním ale i mnoho obtíží s učením. Vyvinul tedy velmi efektivní techniku, jak odstranit poruchy učení, metodu, kterou dnes nazýváme podle jejího tvůrce, a unikátní elektronické zařízení „Elektronické ucho“, k akustické stimulaci ucha, jehož hlavním úkolem je zlepšení schopnosti naslouchat.

1319017690ucho_old.jpg 1319017659history.JPG 1319025521cochlea.jpg

Klientský přístup

MEDITOR s.r.o. © 2015